UniquaShop

IC HUKVALDY
TEL:
+420 775 886 844
EMAIL: infocentrum@ihukvaldy.cz
DNES MÁME ZAVŘENO

 

csskendeplrufrzh-TWvi

Návštěvní doba a vstupné

Hrad Hukvaldy je v sezónu (duben – říjen) v pondělí uzavřen, pokud na tento den připadne státní svátek, je v tento den otevřen.

Poslední vstup do areálu hradu půl hodiny před zavírací dobou.

Období Otevírací doba Poznámky
duben 9:00 – 16:00 hod. denně mimo pondělí
květen – srpen 9:00 – 18:00 hod. denně mimo pondělí
září 9:00 – 17:00 hod. denně mimo pondělí
říjen 9:00 – 16:00 hod. denně mimo pondělí
listopad - březen OTEVŘENO

Otevřeno pouze ve dny oznámené na stránkách
www.hradhukvaldy.eu, www.muzeumbeskyd.com
nebo na vývěsce u vstupu do obory na Hukvaldech

Otevírací doba v měsíci prosinci:
Pouze za příznivého počasí.
Ke každému datu bude vždy zveřejněna informace zda je areál otevřen, popř. uzavřen. Aktuální informace o otevírací době v daném termínu naleznete také na nástěnce u oborní brány.
1. 12. 2018
2. 12. 2018
8. - 9. 12. 2018
15. - 16. 12. 2018
22. - 23. 12. 2018
9:00 - 14:00
8:30 - 14:00
9:00 - 14:00
9:00 - 14:00
9:00 - 14:00
Poslední vstup do areálu je možný půl hodiny před zavírací dobou.

 

Vstupné

V běžné otevírací době, pokud není dále stanoveno jinak.

Kategorie Cena v Kč
ZÁKLADNÍ VSTUPNÉ
Dospělí 70,- Kč
SNÍŽENÉ VSTUPNÉ
Děti (6 - 18 let) 40,-Kč
Senioři nad 65 let (na základě průkazu totožnosti) 40,-Kč
Rodinné vstupné
(max. 2 dospělí, 3 děti ve věku 6 - 18 let, 1 pes)
180,-Kč
Držitelé karty "Beskydy Card" ve věku nad 18 let 50,-Kč
(v běžné otevírací době od úterý do pátku)
Držitelé karty "Beskydy Card" ve věku 6 -18 let 30,-Kč
(v běžné otevírací době od úterý do pátku)
Psi (zásadně a pouze jen na vodítku) 10,-Kč 
VSTUPNÉ NA KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ AKCE
Individuálně určeno pro každou akci  
SVATEBNÍ FOTOGRAFOVÁNÍ
Svatební fotografování 500,-Kč/1 hodina

V případě pochybností, zda se jedná o osobu mladší 18 let, rozhoduje výška osoby, tzn. výška osoby do 150 cm dle měřidla umístěného u pokladny, popř. průkaz totožnosti. Osoba do 150 cm výšky, je v tomto případě považována za osobu mladší 18 let.

Vstup zdarma:

  • děti do 6 let
  • 2 osoby pedagogického dozoru/1 skupina (1 skupina = max. 30 žáků) v rámci školního roku, (tzn. od 1.9. - 30. 6.)
  • držitelé průkazu ICOM a AMG ČR
  • držitelé průkazu ZTP, ZTP/P
  • držitelé novinářského průkazu
  • držitelé průkazu Seniorgymnázia a Seniorklubu Muzea Beskyd Frýdek-Místek - v běžné otevírací době od úterý do pátku
  • držitelé průkazu pracovníka NPÚ - v běžné otevírací době od úterý do pátku
  • držitelé průkazu ICOMOS - v běžné otevírací době od úterý do pátku
  • držitelé členského průkazu Zväzu múzeí na Slovensku - v běžné otevírací době od úterý do pátku
  • držitelé zaměstnanecké karty Moravskoslezského kraje - v běžné otevírací době od úterý do pátku

Volný vstup se nevztahuje na kulturní a společenské akce s individuálním režimem, výše neuvedené. Platí pro ně zvláštní režim, konkrétně určený pro každou akci. Volný vstup se rovněž nevztahuje na akce konané v prostorách hradu, u nichž je Muzeum Beskyd pouze spolupořadatelem, dále pro účely kulturních akcí, kde prostory pronajímá, či vypůjčuje.

Vzory průkazů naleznete na pokladně hradu Hukvaldy, přičemž na 1 vstup lze uplatnit pouze 1 slevu, slevy se nesčítají.


Vstupné v běžné provozní době je celodenní a platí se předem.
Vstupné je stanoveno ceníkem platným pro příslušný rok, vydaným Muzeem Beskyd Frýdek – Místek, p. o. Ceník je k nahlédnutí u pokladny.
Zakoupením vstupenky se návštěvník zavazuje respektovat provozní a návštěvní řád a pokyny zaměstnanců památkového objektu.
Po zaplacení vstupného obdrží návštěvník vstupenku (vedoucí skupiny hromadnou vstupenku). Zakoupené vstupenky již nelze vrátit. Návštěvníci jsou povinni prokázat se vstupenkou a uschovat ji po celou dobu strávenou na hradě a na požádání ji znovu předložit.
Držitelé průkazu ZTP a ZTP/P mají možnost se dopravit na hrad Hukvaldy svým vozem každou středu, po předchozí dohodě (předem minimálně dva pracovní dny) na telefonu: +420 558 699 323.

Zobrazeno 1260 krát