UniquaShop

 

 

 

Ještě více toho naleznete přímo v našem Turistickém informačním centru Hukvaldy.

csskendeplrufrzh-TWvi

Obora Hukvaldy

OBORA OTEVŘENA 

Obora Hukvaldy patří k nejstarším oborám v České republice. První zmínky o obornictví na Hukvaldech sahají do r. 1567, kdy olomoucký biskup Vilém Prusinovský dostal od císaře Maxmiliána II. darem daňčí a jelení zvěř a dal pro ni v okolí hradu Hukvaldy ohradit kus lesa.

V letech 1730-1736 nechali správci hukvaldského panství postavit kamennou oborní zeď, aby dali v hladových letech lidem práci. Tehdy také znovu osázeli hradní vrch, který byl ve středověku z obranných důvodů odlesněn, ohradili asi 200 hektarů okolního lesa a přestěhovali sem zvěř.

V 18. století byly po celé Evropě zakládány přírodně-krajinářské parky se snahou vytvořit výtvarně působivou krajinu, inspirovanou tvorbou malířů. Stejnou snahou byli vedeni také tehdejší držitelé obory, což dokládají některé dodnes zachované zbytky alejí a průhledů do krajiny. Výrazné je především převážně lipové stromořadí podél páteřní komunikace vedoucí oborou nebo skupiny stromů na loukách.

Až do roku 1948 bylo vlastníkem obory Arcibiskupství olomoucké, kterému byl tento majetek po únoru 1948 zestátněn. V druhé polovině minulého století a počátkem nového tisíciletí oboru Hukvaldy obhospodařovaly Severomoravské lesy, lesní závod Frenštát pod Radhoštěm a následně Lesy České republiky s.p., lesní správa Frenštát pod Radhoštěm.

Dalším historickým mezníkem v dějinách obory Hukvaldy byl 1. říjen 2014, kdy obora přešla v rámci tzv. majetkového narovnání mezi státem a církvemi do vlastnictví Biskupství ostravsko-opavského. Provoz obory nyní zajišťují zaměstnanci Biskupských lesů.

Projížďka koňským spřežením

(* pouze během hlavní sezóny - doporučujeme předem ověřit)

Trasa: Hlavní brána – Liška Bystrouška – Hájovna - Lovecká chata Měrkovice (výhled na Radhošť) a zpět (během projížďky zastávky s možností fotografování)

Doba projížďky: 1,5 hod.

Počet osob: min.4 – max.6

Cena: 150,- Kč/osoba

Objednávejte na tel. čísle: 724 523 648 nebo emailem: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


Popis obory

Starobylá obora se nachází kolem zříceniny hradu Hukvaldy a jeho blízkého okolí o rozloze 440ha. Velmi členitý terén s nadmořskou výškou od 320 m do 600m vytváří s 280 let starými převážně bukovými porosty protkanými, starými alejemi lip, jírovců, dubů a solitérů různých dřevin jedinečný přírodní útvar v podhůří Beskyd, který byl částečně vyhlášen (220ha) Evropsky významnou lokalitou. Díky nepřerušené kontinuitě starých stromů, ponechaných dutých solitérů a jedinečného prostředí přírodě blízké nachází zde své přirozené podmínky evropsky významní živočichové.

V oboře je chován muflon obecný, daněk skvrnitý a prase divoké. Dále se v areálu můžete setkat se zajícem polním, veverkou obecnou, kunou skalní, kunou lesní, tchořem tmavým, liškou obecnou, jezevcem, lasicí kolčavou, lasicí hranostajem a vydrou říční. V korunách a dutinách stromů hnízdí čáp černý, káně lesní, jestřáb lesní krahujec obecný, krkavec velký holub doupňák, holub hřivnáč, datel černý, žluna zelena, sojka obecná, různé druhy sov a zpěvného ptactva. Neodmyslitelnou součástí obory díky několika pramenům kvalitní vody je pstruhové a rybniční hospodářství.

DSC 0606
Obr.: Památník lišky Bystroušky

Obora Hukvaldy je prostředím, kde se snoubí lesnictví, myslivost, rybářství, ochrana přírody s kulturou a historií. Pod korunami velikánů čerpal inspiraci pro svou tvorbu světoznámý hudební skladatel Leoš Janáček, rodák z Hukvald. Na památku premiéry Janáčkovy opery Příhody lišky Bystroušky byla v oboře v červnu roku 1959 instalována bronzová socha lišky Bystroušky. Sochu nechali pořídit lesníci a myslivci ostravského kraje a jejím autorem je akademický sochař Karel Vávra. Současná socha je kopií původní lišky Bystroušky, kterou po jejím zcizení v roce 2015 vytvořil s pomocí moderních 3D technologií sochař Adam Krhánek.

Návštěvní řád

Obora je objektem pro nerušený chov oborní zvěře a také místem klidu a odpočinku pro návštěvníky.

 1. Vstup návštěvníků do obory je na vlastní nebezpečí. Návštěvník svým vstupem do obory akceptuje tento návštěvní řád a zavazuje se dodržovat níže uvedená pravidla.
 2. Obora je přístupná návštěvníkům v těchto hodinách:
  duben – květen 7:30 - 19:30
  červen – srpen 7:30 - 20:30
  září – říjen 7:30 - 18:30
  listopad- březen 7:30 - 17:00
 3. Po skončení návštěvních hodin bude vstup do obory uzamčen!
 4. Pohyb návštěvníků v oboře je možný pouze po vyznačených cestách. K odpočinku a relaxaci návštěvníků slouží vyhrazené prostory podél asfaltových cest, lavičky a prostor amfiteátru.
 5. Návštěvníkům obory není dovoleno:
  zdržovat se v oboře mimo otevírací dobu
  vstupovat mimo vyznačené cesty, do lesních porostů, na pastevní plochy a do mysliveckých zařízení obory
  sbírat a odnášet paroží (shozy), sbírat houby, lesní plody a ovoce
  jezdit oborou na jízdním kole, kolečkových bruslích, skateboardech a koloběžkách
  nocovat, stanovat, rozdělávat otevřený oheň
  odhazovat odpadky mimo určená místa
  poškozovat a znečišťovat zařízení obory
  rušit klid a obtěžovat ostatní návštěvníky nebo zvěř hlukem.
 6. Vstup se psem do obory je možný pouze při vedení psa na vodítku.
 7. Organizovaný vstup do veřejně nepřístupných prostor obory je možný jen se souhlasem vlastníka obory a v doprovodu jím pověřených osob.
 8. Vjezd motorových vozidel do obory je možný pouze na zvláštní povolení vlastníka.

Všem návštěvníkům obory Hukvaldy přejeme příjemnou procházku spojenou s nevšedními zážitky ze setkání se zdejší přírodou a zvěří.

Další informace

Telefon +420 724 523 648
Zobrazeno 10995 krát

Galerie Obrázků