UniquaShop

 

 

 

Ještě více toho naleznete přímo v našem Turistickém informačním centru Hukvaldy.

csskendeplrufrzh-TWvi

Naučná stezka - Leoš Janáček očima dětí

Vítejte na naučné stezce Leoš Janáček očima dětí

Základní informace:

  • délka trasy 8,2km
  • 13 zastavení s informačními tabulemi
  • 2 akustické interaktivní herní prvky
  • 4 rozhledové tabule
  • v IC Hukvaldy si vyzvedněte letáček s mapou a popisem trasy. Naleznete na něm také kolonky pro zaznamenání luštění kvízu, jehož jednotlivé části naleznete na každém ze 13zastavení. Nezapomeňte se po absolvování trasy s vyluštěnými kvízy zastavit zpátky v IC Hukvaldy – čeká tam na vás odměna v podobě drobných dárků a speciálního upomínkového razítka (trasu a množství vyluštěných kvízů lze s ohledem na každého účastníka trasy individuálně přizpůsobit aniž by ztratil nárok na odměnu – více informací získáte v IC Hukvaldy).

01

Popis trasy:

Od informačního centra na Hukvaldech (rodný dům Leoše Janáčka, bývalá škola) vyrazíme po turistické značce místního značení (žlutobílý čtvereček) kolem kostela sv. Maxmiliána, kde se nachází obnovené posezení – zde se Leoš Janáček scházel se svými přáteli v „Kroužku pod akáty“.

02

Pokračujeme hukvaldským náměstíčkem po cestě ke hřbitovu, kde je další zastavení. Tady, na hřbitově, můžeme shlédnout hrob rodičů skladatele Leoše Janáčka.

03

Po cestě se dále dostaneme na křižovatku u rybníka – odbočíme vlevo a hned po 30 metrech se dáme doprava podél potoka. Po přibližně 300 metrech cesta směřuje doprava, tudy se dostaneme k hlavní silnici a dáme se doleva. Následuje přibližně 600 metrů po silnici (Je nutné dbát zvýšené opatrnosti. Cestou můžeme vpravo přes pole spatřit bývalý větrný mlýn.) než přijdeme k zastavení „Korýtka“. Tady si můžeme odpočinout na lavičce, osvěžit se čerstvou pramenitou vodou a případně si zahrát na akustický interaktivní prvek „xylofon“, který má 8 tónů a je laděn do tóniny „C“.

04

Odpočatí a osvěžení se vydáme po cestě kolem malé úpravny vody, zde odbočíme doprava na polní cestu a stoupáme na Vrchy (424 m.n.m). Na vrcholu se nám otevírají krásné výhledy na blízké i daleké okolí. Za dobré viditelnosti je odtud možno spatřit horu Praděd, Lysou horu, Javorník, lázně Klimkovice, rozhlednu Bílá hora, letiště Mošnov, Oderské vrchy a další. Nádherný výhled je zde samozřejmě také na hrad Hukvaldy. Dobré orientaci nám poslouží výhledové panely s fotomapami a popisy vrcholů. Také si můžeme zacinkat na zdejší zvoničku, kterou vybudovali hukvaldští turisté.

05

Vydáme se dále traversem po luční pěšině z kopce a asi po 300 metrech odbočujeme doprava. Míříme přes malý můstek (nad bývalým mlýnským náhonem) k místnímu pivovaru, k „Hostinci U Štamgastů“, pro místní „U Vajta“. Tady můžeme ochutnat zdejší hukvaldské kvasnicové pivo.

Od pivovaru zamíříme přes cestu k dalšímu zastavení, k soše sv. Jana Nepomuckého u řeky Ondřejnice.

07

Po nově vybudované cestě, určené pro pěší i cyklisty, se vydáváme proti proudu řeky kolem splavu s odpočinkovým místem až k dalšímu zastavení „Lípí“.

08

Po mostě přejdeme řeku Ondřejnici a po jejím druhém břehu, po zpevněné cestě, dojdeme k dalšímu odpočinkovému místu u splavu, zvanému „hukvaldský Stonehenge“. Volně položené kameny mají svou symboliku, spojenou s tvorbou Leoše Janáčka. Zde se nachází druhý akustický interaktivní prvek, tzv. „dendrafón“, který je složený z 9 kůlů různých dřevin, každý kůl vydává po úderu jiný zvuk.

09

Opouštíme toto místo a po 200 metrech se nacházíme u dalšího zastavení, v areálu „Na koupališti“. Tady se můžeme občerstvit v místní hospůdce.

10

Po příkrých schodech (asi 60) míříme k chatovišti, kousek trasy jdeme po asfaltové cestě a na jejím konci, u lyžařského vleku, odbočujeme ostře vpravo a vydáváme se do prudkého stoupání. Po 300 metrech sledujeme lesní pěšinu, která nás dovede k dalšímu zastavení, k „Janáčkově lavičce“. Toto místo je nejvyšším bodem na trase naučné stezky. Můžeme si tu po namáhavém výstupu odpočinout, posedět a pokochat se výhledy na hrad Hukvaldy.

11

Po odpočinku se vydáme k rozcestí turistických značek. Zde se dáme z kopce a po 50 metrech pokračujeme vlevo traverzovým chodníčkem na lesní cestu nad Podlesím. Tady pokračujeme doprava lesní úvozovou cestou k chatovišti na Podlesí, dalšímu zastavení věnovanému zdejšímu rodáku, akademickému malíři J.V.Sládkovi, který zde pobýval a maloval.

12

Po asfaltové cestě zamíříme k mostu přes řeku Ondřejnici. Přejdeme hlavní cestu a po tzv. Velké straně dojdeme k Památníku Leoše Janáčka (dům Leoše Janáčka, který si koupil na sklonku svého života), kde se nachází poslední zastavení naučné stezky.

13

Odtud nás čeká už jen asi 300 metrové stoupání k Informačnímu centru na Hukvaldy, kde naučná stezka končí. Vřele doporučujeme návštěvu Janáčkovy jizby v Informačním centru, kde se dozvíte více informací o Leoši Janáčkovi, ale i dalších významných osobnostech a zajímavostech Hukvald a okolí. Rovněž si můžete pořídit upomínkové předměty a pokud jste cestou luštili kvízy, tak si vyzvednout také svoji odměnu v podobě drobných dárečků a speciálního upomínkového razítka.

Zobrazeno 14909 krát