UniquaShop

IC HUKVALDY
TEL:
+420 775 886 844
EMAIL: infocentrum@ihukvaldy.cz

csskendeplrufrzh-TWvi

Naučná stezka - Leoš Janáček očima dětí

TRASA

Naučná stezka po Hukvaldech: Výchozí bod (0 km) - Vrchy (3 km) - Minipivovar (4 km) - Koupaliště (5 km) - Janáčková lavička (6 km) - Janáčkův dům – (7,5 km) - Výchozí bod (8 km)

Povrch: pěšina, zpevněná cesta, asfaltová cesta

1 - mírně náročný
 

Naučná stezka má třináct zastavení s informačními tabulemi a dva akustické interaktivní herní prvky. Na trase je několik odpočinkových míst, vybavených dřevěnými lavičkami a stojany na kola. 

 

BODY NA TRASE

01.  Start/cíl - Informační centrum/Rodný dům Leoše Janáčka

02.  Vedle kostela Sv. Maxmiliána - "kroužek pod akáty"

03.  U hřbitova

04.  U korýtek

05.  Vrchy - zvonička

06.  Pivovar - ¨Restaurace na Zastávce"

07.  U sochy Sv. Nepomuka

08.  Ohrada u týpí - Lipina

09.  Splav

10.  Restaurace Na koupališti

11.  Janáčkova lavička

12.  Jan Václav Sládek - zdejší rodák, akademický malíř

13.  Památník Leoše Janáčka

mapa Naučná stezka - Leoš Janáček očima dětí

VÝCHOZÍ BOD 

Centrum Hukvald, IC (Rodný dům L. Janáčka)  

POPIS TRASY

Od informačního centra na Hukvaldech (bývalá škola a rodiště Leoše Janáčka) vyrazíme po turistické značce místního značení (žlutobílý čtvereček) kolem kostela sv. Maxmiliána, kde se nachází obnovené posezení. Tam se Leoš Janáček scházel se svými přáteli v Kroužku pod akáty.

Pokračujeme hukvaldským náměstíčkem po cestě ke hřbitovu, kde je další zastavení. Tady, na hřbitově, můžeme shlédnout hrob rodičů skladatele Leoše Janáčka.

Po cestě se dále dostaneme na křižovatku u rybníka – odbočíme vlevo a procházíme Horním Sklenovem. Asi po 200 metrech odbočujeme vpravo a po dalších 50 metrech odbočíme doleva a dostáváme se na polní pěšinu, která nás přivede ke studánce se zvoničkou. Polní stezka nás dále vede k mysliveckému posedu, kde se ostře dáváme vpravo a asi po 300 metrech přicházíme k zastavení s názvem Korýtka. Tady si můžeme odpočinout na lavičce, osvěžit se čerstvou pramenitou vodou a popřípadě si zahrát na xylofon, který má osm tónů a je laděn od tóniny C.

Odpočatí a osvěžení se vydáme po cestě kolem malé úpravny vody, odbočíme doprava na polní cestu a stoupáme na Vrchy (424 m.n.m.). Na vrcholu se nám otevírají krásné výhledy na blízké i daleké okolí. Za dobré viditelnosti je odtud možno spatřit horu Praděd, Lysou horu, Javorník, lázně Klímkovice, rozhlednu Bílá hora, letiště Mošnov, Oderské vrchy - k dobré orientaci nám poslouží výhledové panely s fotomapami a popisy vrcholů. Také si můžeme zazvonit na zvoničku, kterou vybudovali hukvaldští turisté.

Vydáme se dále traversem po luční pěšině z kopce a asi po 300 metrech odbočujeme doprava. Míříme přes malý můstek (nad bývalým mlýnským náhonem) k místnímu pivovaru, k Hostinci na zastávce. Tady můžeme ochutnat zdejší hukvaldské pivo.

Od pivovaru zamíříme přes cestu k dalšímu zastavení, k soše sv. Nepomuka u řeky Ondřejnice. Po nově vybudované cestě, určené pro pěší i cyklisty, se vydáváme proti proudu řeky kolem splavu s odpočinkovým místem až k dalšímu zastavení v Lipi. Po mostě přejdeme řeku Ondřejnici a po jejím druhém břehu, po zpevněné cestě, dojdeme k dalšímu odpočinkovému místu u splavu, zvanému hukvaldský Stonehenge. Volně položené kameny mají svou symboliku, spojenou s tvorbou Leoše Janáčka. Zde se nachází druhý akustický interaktivní prvek, takzvaný dendrafón. Je složený z devíti kůlů různých dřevin, každý kůl vydává po úderu jiný zvuk.

Opouštíme toto místo a po 200 metrech se nacházíme u dalšího zastavení, v areálu Na koupališti. Tady se můžeme občerstvit ve stylové hospůdce.

Po nově zbudovaných schodech míříme k chatovišti, kousek trasy jdeme po asfaltové cestě a na jejím konci, u lyžařského vleku, odbočujeme ostře vpravo a vydáváme se do prudkého stoupání.

Po 300 metrech sledujeme lesní pěšinu, která nás dovede k dalšímu zastavení, k Janáčkové lavičce. Toto místo je nejvyšším bodem na trase naučné stezky. Můžeme si tu po namáhavém výstupu odpočinout.

Po odpočinku se vydáme k rozcestí turistických značek. Zde se dáme z kopce a po 50 metrech pokračujeme vlevo traverzovým chodníčkem na lesní cestu nad Podlesím. Tady pokračujeme doprava lesní úvozovou cestou k chatovišti na Podlesí, k dalšímu zastavení věnovanému zdejšímu rodáku akademickému malíři J. V. Sládkovi, který zde pobýval a maloval.

Po asfaltové cestě zamíříme k mostu přes řeku Ondřejnici. Přejdeme hlavní cestu a po takzvané velké straně dojdeme k památníku Leoše Janáčka (dům Leoše Janáčka), kde se nachází poslední zastavení naučné stezky. Odtud nás čeká už jen asi 300 metrové stoupání k informačnímu centru na Hukvaldech, kde naučná stezka končí.

Další informace

Zobrazeno 2395 krát